βάπτω

βάπτω
Grammatical information: v.
Meaning: `immerse, so as to temper or colour' (Od.).
Other forms: Aor. βάψαι
Derivatives: 1. βαφή `dipping, temper, dye' (Ion.-Att.); 2. βάμμα `dye' (Pl.); 3. βάψις `id' (Antiph.). - βαφεύς `dyer' (Pl.), βαφεῖον (Str.). - βαπτίζω. Metathesis in βιπτάζω (Epich.).
Origin: XX [etym. unknown]
Etymology: Generally considered a yod-present like ON kvefja `press down, immerse, choke' (OSwed. kvaf n. `depth'). But in this way the -α- cannot be explained. (βύπτειν βαπτίζειν H. after δύπτειν (s. δύω) or κύπτειν (not zero grade as Schwyzer).
Page in Frisk: 1,218-219

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • βάπτω — βάπτης dipper masc gen sg (attic epic ionic) βάπτω dip pres subj act 1st sg βάπτω dip pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βάπτω — βλ. βάφω …   Dictionary of Greek

 • βαπτῷ — βαπτός dipped masc/neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βάπτον — βάπτω dip pres part act masc voc sg βάπτω dip pres part act neut nom/voc/acc sg βάπτω dip imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) βάπτω dip imperf ind act 1st sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βεβαμμένα — βάπτω dip perf part mp neut nom/voc/acc pl βεβαμμένᾱ , βάπτω dip perf part mp fem nom/voc/acc dual βεβαμμένᾱ , βάπτω dip perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βάπτετε — βάπτω dip pres imperat act 2nd pl βάπτω dip pres ind act 2nd pl βάπτω dip imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βάψαι — βάπτω dip aor imperat mid 2nd sg βάπτω dip aor inf act βάψαῑ , βάπτω dip aor opt act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βάψει — βάπτω dip aor subj act 3rd sg (epic) βάπτω dip fut ind mid 2nd sg βάπτω dip fut ind act 3rd sg βάψις dipping fem nom/voc/acc dual (attic epic) βάψεϊ , βάψις dipping fem dat sg (epic) βάψις dipping fem dat sg (attic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βάψον — βάπτω dip aor imperat act 2nd sg βάπτω dip fut part act masc voc sg βάπτω dip fut part act neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βάψουσι — βάπτω dip aor subj act 3rd pl (epic) βάπτω dip fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) βάπτω dip fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βάψω — βάπτω dip aor subj act 1st sg βάπτω dip fut ind act 1st sg βάπτω dip aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.